Diensten

Diensten

Een arbeidsdeskundig onderzoek is van belang wanneer er twijfel bestaat of iemand na uitval weer terug kan keren in eigen werk. Vanuit mijn onafhankelijke rol als arbeidsdeskundige spreek ik met  werkgever en werknemer. Als het nodig is verricht ik werkplekonderzoek.

Met de verkregen informatie, en de functionele mogelijkheden lijst (FML lijst) die door de bedrijfsarts is opgesteld, onderzoek ik of het werk nog geschikt is of eventueel nog passend te maken is. Daarnaast onderzoek ik of er andere mogelijkheden voor werk zijn bij de eigen werkgever of bij een andere werkgever.

Bevindingen

Mijn bevindingen zet ik in een rapport waarin ik ook adviseer en informeer over de Wet verbetering Poortwachter. Als u dit wenst bespreek ik het rapport na in een drie gesprek met werkgever en werknemer en maken we gezamenlijk concrete vervolgafspraken. Met het arbeidsdeskundig onderzoek dat ik voor u uitvoer krijgt u antwoord op de volgende vragen:

Verwachtingen

Kan de medewerker het eigen werk weer aan? Hoe is dit te bereiken? Wat zijn de verwachtingen?

Oplossing

Als het eigen werk niet meer mogelijk is, zijn er dan binnen de organisatie andere passende werkzaamheden? Zijn er herplaatsingsmogelijkheden en hoe kan dit worden gerealiseerd?

Mogelijkheden

Als er intern geen mogelijkheden meer zijn, welke mogelijkheden zijn er dan extern? Wat is er voor nodig om een externe plaatsing te realiseren?

200

Tevreden mensen

95%

Succesvolle projecten

70

Bedrijven geholpen

3

Verschillende trajecten

Vraag offerte aan

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van een Arbeidsdeskundig onderzoek of wil je weten wat de mogelijkheden zijn? Neem vrijblijvend contact op!