Arbeidsdeskundig onderzoek

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek is van belang wanneer:

  •  Er twijfel bestaat of iemand na uitval weer terug kan keren in eigen werk
  • Onduidelijk is wat de arbeidsmogelijkheden van werknemer zijn tijdens of na de ziekteperiode
  • De re-integratie stagneert of moeizaam verloopt en de reden daarvoor niet duidelijk is
  • Het einddoel van de re-integratie onduidelijk is

Vanuit mijn onafhankelijke rol als arbeidsdeskundige spreek ik met  werkgever en werknemer en overleg ik indien nodig met de bedrijfsarts. Daarnaast verricht ik werkplekonderzoek als dat nodig is. Met de verkregen informatie onderzoek ik of het werk nog geschikt is of eventueel nog passend te maken is. Daarnaast onderzoek ik of er andere mogelijkheden voor werk zijn bij de eigen werkgever of bij een andere werkgever.

Het arbeidsdeskundige gesprek

Als werknemer mag je altijd iemand meenemen naar het gesprek die vertrouwt voor je is, die met je meeluistert en aanvult daar waar het nodig is.  Als werknemer heb je ook invloed op het gesprek. Je kan aangeven wat je wel kan en wat je zou kunnen betekenen voor je huidige werkgever. Het onderzoek gaat antwoord geven op de vraag of er mogelijkheden bij je eigen werkgever zijn en wat daarvoor nodig is. Uiteraard zijn de bevindingen van de bedrijfsarts van belang.

Soms is hersteltijd nodig waarna pas duidelijk kan worden of je terug kan keren bij je huidige werkgever. Mocht blijken dat terugkeer naar de huidige werkgever niet meer kan, in je eigen werk of ander werk, dan is er vaak sprake van advisering van het 2e spoor traject. Soms loopt spoor 1 (terugkeer huidige werkgever) en spoor 2 (zoeken naar passend werk bij een andere werkgever) naast elkaar.

Persoonlijke mening van Dijk

Bevindingen

Mijn bevindingen zet ik in een rapport waarin ik ook adviseer en informeer over de Wet verbetering Poortwachter. Als u dit wenst bespreek ik het rapport na in een drie gesprek met werkgever en werknemer en maken we gezamenlijk concrete vervolgafspraken. Met het arbeidsdeskundig onderzoek dat ik voor u uitvoer krijgt u antwoord op de volgende vragen:

Verwachtingen

Kan de medewerker het eigen werk weer aan? Hoe is dit te bereiken? Wat zijn de verwachtingen?

Oplossing

Als het eigen werk niet meer mogelijk is, zijn er dan binnen de organisatie andere passende werkzaamheden? Zijn er herplaatsingsmogelijkheden en hoe kan dit worden gerealiseerd?

Mogelijkheden

Als er intern geen mogelijkheden meer zijn, welke mogelijkheden zijn er dan extern? Wat is er voor nodig om een externe plaatsing te realiseren?

450

Tevreden mensen

70%

Succesvolle projecten

140

Bedrijven geholpen

Vrijblijvend gesprek

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van een Arbeidsdeskundig onderzoek of wil je weten wat de mogelijkheden zijn? Neem vrijblijvend contact op!